Blue Lagoon, Fakarava, French Polynesia

Blue Lagoon, Fakarava, French Polynesia

Blue Lagoon, Fakarava, French Polynesia